Projekt 2019
Realizace 2020
Bydlení

Návrh: Martin Dědič
Vedoucí projektant: Aleš Kaňkovský
Vizualizace: Pavla Náhlíková

Novostavba rodinného domu je navržena v okrajové části obce Chotíkov, v blízkosti Plzně. Přáním investora byl návrh moderního dvoupodlažního rodinného domu , který na první pohled svým tvarem respektuje okolní zástavbu a pomyslnou uliční čáru. Výsledkem je tedy dům, jehož hmotu tvoří dva protínající se geometrické tvary, které jsou opticky odděleny druhem fasády. Osazením objektu na pozemek vznikl před jihozápadním průčelím prostor, využitý jako parkovací stání a přístupová cesta k hlavnímu vstupu do domu, zadní část pozemku slouží jako zahrada.
V prvním podlaží se nachází technické zázemí a společná část domu v podobě obývacího pokoje s kuchyňským koutem, pracovny, koupelny s WC a dále komunikačních prostor se schodištěm do druhého patra. Součástí prvního podlaží je i sklad zahradního náčiní, který je přístupný z exteriéru. Z obývacího pokoje je rovněž umožněn vstup na venkovní krytou terasu. Ve druhém podlaží je navržena soukromá část s jednotlivými pokoji a koupelna s WC. Dispoziční řešením domu je tak zřetelně rozdělena část pro stálé uživatele a část pro návštěvy.
Dům je zděný z pórobetonových tvárnic, strop nad prvním podlažím je betonový trámečkový. Konstrukci střechy tvoří dřevěné sbíjené vazníky, plášť střechy je z plechové krytiny. Fasáda obvodových stěn je tvořena tenkovrstvou omítkou a svislým prkenným pobitím na dřevěném roštu. Klempířské prvky, oplechování a rámy dveřních a okenních otvorů jsou s antracitovým dekorem. Dům je vytápěn tepelných čerpadlem s teplovodním podlahovým rozvodem. Dešťová voda je zachytávána v retenční nádrži a využívána na zálivku zeleně.