Projekt 2018
Realizace
Bydlení

Návrh: Martin Dědič
Vedoucí projektant: Aleš Kaňkovský
Vizualizace: Pavla Náhlíková 


Novostavba bytových domů je navržena v části chráněného území Slavkovského lesa, v blízkosti Mariánských Lázní. Přáním investora, stejně tak jako požadavkem správních orgánů byl návrh objektů, které splňují požadavky bezbariérového bydlení v bytových domech a současně jsou svým architektonickým řešením v souladu se stávající okolní zástavbou a regulemi daného chráněného území.  Návrhem jsou tedy dva identické dvoupodlažní bytové domy, přičemž druhé nadzemní podlaží je umístěno v prostorech podkroví sedlové střechy. Přísun denního světla do jednotlivých místností je zajištěn skrze okna a dveře v obvodových stěnách prvního podlaží, a skrze vikýře v sedlové střeše a okna ve štítové stěně druhého podlaží.

V prvním podlaží se nachází hlavní vstup do budovy vedoucí do hlavní chodby a schodiště do druhého patra. Z prostoru chodby lze vstoupit do 4 bytových jednotek, které jsou navrženy jako bezbariérové s dispozicí 1+kk.

Ve druhém podlaží se nachází dvě podkrovní bytové jednotky s dispozicí 3+kk. Bytové domy se svým vnějším vzhledem a barevným členěním fasády snaží imitovat historické hrázděné budovy. Komplex bytových domů je vybaven doplňkovou stavbou jednopodlažní klubovny, která svým architektonickým řešením navazuje na podobu bytových domů. Součástí návrhu jsou rovněž parkovací stání a relaxační plochy na pozemku investora.