Studie 2019
Přechodné bydlení + provoz kavárny a ateliéru

Návrh: Aleš Kaňkovský
Vizualizace: Aleš Kaňkovský


Jedná se o studii stavebních úprav stávajícího objektu nacházejícího se historické zástavbě, v těsné blízkosti centra města Bechyně. Požadavkem investora byla přestavba stávajícího objektu určeného k bydlení na kavárnu, turistickou ubytovnu a ateliér. Studie byla navržena s ohledem ke svému okolí a s vědomím situování stavby v městské památkové zóně. Navržený objekt se svým tvarem a vzhledem snaží vycházet z podoby stavby předešlé a co nejméně narušit původní návaznost sousedních objektů a historický vývoj, jak na dotčeném pozemku, tak v dané lokalitě.

Průčelí budovy je navrženo s myšlenkou návaznosti a podobnosti se sousedním objektem a vytvořením tak vzhledově sjednoceného celku – zejména přidáním vikýře, zarovnáním výšky říms, sjednocením výplní otvorů, krytiny aj. Studie nového stavu vychází z půdorysného tvaru a podoby stávajícího objektu. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, využívající stávající částečné podsklepení, zastřešen je sedlovou a pultovou střechou. V průčelí je v sedlové střeše umístěn vikýř. Studie dispozičního řešení je dle záměru investora a prostorových možností rozdělena na pět hlavních částí a to části průjezdu na nádvoří včetně nádvoří, kavárny a technického zázemí v prvním podlaží, dále turistické ubytovny v podlaží prvním a druhém a ateliéru v podlaží druhém. Vstup do objektu je situován z přilehlé ulice a to skrze vrata a zachovaný průjezd na nádvoří, za kterého lze vstoupit do části ubytovny a kavárny a dále skrze venkovní schodiště do ateliéru.

Do kavárny lze rovněž vstoupit přímo z ulice skrze nově vytvořený dveřní otvor v obvodové stěně. Turistická ubytovna je navržena v podobě dvou apartmánů pro 2 osoby a jednoho rodinného apartmánu pro 4 osoby. Apartmány jsou přístupné z centrální chodby se schodištěm. Vnitřní prostor kavárny disponuje prostorem pro 20 hostů, barovým pultem, hygienickým a personálním zázemím včetně přípravny studených pokrmů a desertů. Ateliér je situován v podkroví sedlové střechy v průčelí budovy, obsahující charakteristický vikýř směřující do ulice.