Ing. Martin Dědič

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301508. Absolvoval v roce 2017 na katedře stavebnictví na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Od roku 2010 pracuje jako samostatný projektant.

Ing. Aleš Kaňkovský

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301576. Absolvoval v roce 2017 na katedře stavebnictví na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Od roku 2015 pracuje jako samostatný projektant.

Naše spolupráce začala v roce 2017 během studia. Postupně se náš projekční tým rozšířil o externí specialisty a další projektanty. Všechny nás spojuje ambice vytvářet kvalitní projektovou dokumentaci se zaměřením na nízkou energetickou náročnost budov a jednoduché konstrukční řešení s individuálním zaměřením na konkrétní pozemek a požadavky investora. Kromě projekční činnosti se oba věnujeme výzkumné, publikační a pedagogické činnosti na vysoké škole.